Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021

 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της «New Speedcast Parent» η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd, από την CB Hermes Holdings L.P.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της The Cyprus Development Company Ltd από την Invel Real Estate Partners Three Ltd, Prodea Real Investment Company SA και Papabull Investments Ltd, μέσω της Vibrana Holdings Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Simon & Schuster, Inc. και Simon & Schuster (UK) Ltd από την Bertelsmann SE & Co. KGaA, μέσω της Penguin Random House LLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., μέσω της OPAP Investment Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ITC Global από την Apax Partners SAS, μέσω της Marlink SAS
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Native Instruments Holding GmbH από την Francisco Partners Management L.P., μέσω της Music Creation Group Topco (UK) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emarsys eMarketing Systems AG από την SAP SE
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ŽOS Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA s.r.o., και ŽOS TRADING s.r.o. από την Tatravagonka a.s.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων που συνδέονται με την επιχείρηση λιανικού εξοπλισμού της Ingka Procurement AB, INGKA Procurement LLC και Ingka Procurement Wholesale (Shanghai) Co., Ltd από την Inter IKEA Holding B.V., μέσω των εταιρειών του ομίλου της IKEA Components AB, IKEA Components s.r.o. και IKEA Components (China) co., Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Parklane Hotels Limited από τις Prodea Real Investment Company SA, Invel Real Estate Partners Three Ltd και Papabull Investments Ltd, μέσω της Vibrana Holdings Ltd
 • Ανακοίνωση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σε σχέση με ενώπιόν της διαδικασία για εξέταση αιτημάτων για λήψη προσωρινών μέτρων αναφορικά με την ένταξη φαρμακείων στο ΓεΣΥ
 • Κοινοποίηση Συγκέντρωσης σύμφωνα με την απόκτηση των επιχειρήσεων Biofreeze και TheraPearl της Lanai Holdings 1.5, Inc. από την MJ USA Holdings LLC.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Clearhaus Holding A/S, 3dsecure.io ApS και QuickPay ApS από την Unzer Group GmbH, μέσω της Unzer GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της M.T. Mediterranean Towers Limited από την The Blackstone Group Inc., μέσω της Phoenix Tower International Development LLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης Bold360 από τη Genesys Cloud Services Holdings I, LLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd της πλατφόρμας διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από τη C.A.Papaellinas Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Digital Turbine, Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της AdColony Holding AS, μέσω της Digital Turbine Media, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Liftoff Mobile, Inc από την The Blackstone Group Inc., μέσω των Booster Parent Holdings Inc. και Booster Merger Sub, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Schülke & Mayr GmbH του μετοχικού κεφαλαίου της CommitMed GmbH και θυγατρικών της
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η Piramal Glass Private Limited σε ορισμένες θυγατρικές της από την The Blackstone Group Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Secna natural Ingredients Group, S.L. από την EQT IX
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Vivera Topholding B.V. από τη JBS S.A.,μέσω της Plantera Holdings B.V.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και τις εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο από την AstroΒank Public Company Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης eOne Music Group της Hasbro, Inc. από την SESAC Holdings , Inc τηςThe Blackstone Group Inc., και τις συνδεδεμένες εταιρείες της
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ύψους €1.129,407.50 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) και 6(1)(δ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α και δ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της SI FOODS HOLDINGS LIMITED, μέσω της Venetico Holdings Single Member S.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited μετοχικού κεφαλαίου της think-cell Software GmbH
 • Ανακοίνωση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της McGraw Hill Education, Inc., από την Platinum Equity, LLC, μέσω της Mav Acquisition Corporation
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Axelos Ltd από PeopleCert International Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Adare International Ltd από την HH Global Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δημοσιεύει κοινό έγγραφο σχετικά με το ζήτημα της εμπλοκής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act -DMA)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 4/5/2021 επέβαλε στην εταιρεία FISSLER GmbH πρόστιμο ύψους 168.441,63, για παράβαση του άρθρου 6(2) περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, στο πλαίσιο επανεξέτασης της επιβολής διοικητικού προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 1457/2018 Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 16/3/2021 αναφορικά με την καταγγελία της Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Apollo Management, L.P. μετοχικού κεφαλαίου της Spoonflower, Inc, μέσω των Shutterfly LLC και Swan Sherwood Merger Sub, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings)Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ύψους €868.522 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) και 6(1)(δ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α΄ και δ΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Tencent Holdings Limited μετοχικού κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, μέσω της Proxima Beta Europe B.V.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της M.C.P. Performance Plastic Ltd από την Faerch A/S
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Victoria Group D.O.O. και της Sojaprotein D.O.O. από την Archer Daniels Midland Europe B.V.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας για σκοπούς του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (83(Ι)/2014)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δίκαιο του Ανταγωνισμού: η συνάντηση των Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού αρχίζει στη Ρώμη.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Chamberlain Group LLC, της Systems LLC και σχετικών περιουσιακών στοιχείων, από την Blakstone Inc., μέσω της Chariot Buyer LLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.a r.l. από την PEP VIII International Ltd, μέσω της P8 Holding 1 S.a r.l.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Διοικητικό Δικαστηρίο με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και το πρόστιμο που επέβαλε στην ΑΤΗΚ για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και το πρόστιμο που επέβαλε στoν Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων ύψους €2.100.000 για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 102 στοιχ. α’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc από τη Sandoz AG
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επικύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού με αρ. 20/2015, με την οποία επέβαλε στην εταιρεία Hermes Airports Ltd πρόστιμο ύψους €750.000
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ, από την Roche Holding AG, μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της ABC Farmaceutici S.p.A. από την Advent International Corporation, μέσω της AI ICE & CY S.C.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Turnstone Equity Co 1 Limited από την Bridgepoint Group Limited, μέσω της MYD BIDCO LIMITED
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ από Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, μέσω της Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Intersect ENT, Inc. από την Medtronic, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση των επιχειρήσεων G-Mart Business και ZPR Business από την Partner in Pet Food Hungária Kft., μέσω της Rieslaner spolka z organiczona odpowiedzialnoscia
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Protec Fire and Security Group Ltd από τη Robert Bosch UK Holdings Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Tapjoy, Inc. από την ironSource Ltd μέσω της ironSource Sonic Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kiwi VFS Sub I S.a.r.l. από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Speed Bidco S.a.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Chompi CC Networkings Ltd από την ironSource Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Clearcode Services S.A. από την KKCG Technologies s.r.o.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Lunar Bidco Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Biosynth Beteiligungs AG, Inc. από τη KKR & Co (μέσω της Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP και της Gallus Bidco Limited) και το Δρ. Urs Spitz
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Getaroom, Inc. από την Booking Holdings Inc., μέσω της Unicorn Subsidiary Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου στην Razer Inc., από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (μέσω της Sidewinder Holdings Limited) και φυσικά πρόσωπα
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Vonage Holdings Corp. από την Telefonaktiebolaget LM Ericsson, μέσω της Ericsson Muon Holding Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Fluidra, S.A. από τις Ιδρύτριες Οικογένειες της Fluidra, S.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC III LIMITED, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από την Oxalis Holdings S.a.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Global Processing Services Group Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται/συμβουλεύουν οι Advent International Corporation και Viking Global Investors LP
 • Show details for 20202020
  Show details for 20192019
  Show details for 20182018
  Show details for 20172017
  Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου