Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Επίσημη ιστοσελίδα της
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.)
Λεωφόρος Στροβόλου 53,

Πολυκατοικία Victory,
Τ.Τ. 2018, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ. 23467, 1638 Λευκωσία
Τηλ.+357 22606600
Φαξ: +357 22304944
Ε-mail:
chairman@competition.gov.cy

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου