Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


PRESS RELEASE- Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Update on Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2018-2022)

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Gerik Investments Ltd από την Ibiscus Invest Ltd και την Cybarco Contracting Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Επικαιροποίηση σχετικά με την Επιβολή των Κανόνων Ανταγωνισμού στον Φαρμακευτικό Κλάδο (2018-2022)

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Al Mistral (Luxembourg) BottomCo S.a r.l. από την Star Capital Partnership LLP, μέσω της Star Sirocco Bidco Limited

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Priority Software Solutions Ltd από την Blackstone Inc, μέσω της Paris Holdings (CYM) ǁ L.P.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της C&S American Heart Institute Limited και της C & SO Medical Properties Limited από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Evacol Limited

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cargo Services Seafreight Limited από την DP World Limited, μέσω της DP World Logistics FZE

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Copernit S.p.A. από την Holding Soprema SA

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της IQGeo Group Plc, από την KKR & Co. Inc, μέσω της Geologist Bidco Limited

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την KKR & Co. Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της Quinag Acquisition (FDI) Limited μέσω της Hulk Asia Holdings II Pte. Ltd

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου