Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή ανακοινώνει πως έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 και/ή του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Nόμος 169(Ι)/2022).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το προσχέδιο της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης για τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου με απόφασή του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 129/2015 ημερομηνίας 2/11/2022, απέρριψε την έφεση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης- Ξενοδοχείου Grand Hyatt Limassol μεταξύ των Anolia Holdings Ltd και Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Mediclinic International Plc από την Remgro Limited και την SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l., μέσω της Manta Bidco Limited

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των τμημάτων καθαρισμού αεροσκαφών των L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd από την S & L Airport Services Ltd

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της I.P.G. S.r.l. από την H.I.G. Capital, LLC

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Martin Bencher (Scandinavia) A/S από την A.P. Moller-Maersk A/S, μέσω της Maersk Logistics & Services International A/S

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της Columbia Marlow Holding Ltd από τον Όμιλο Schoeller, μέσω της Ferrum Marine Company Ltd

Twitter Icon  

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου