Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 1123/2015, επί της αίτησης ημερομηνίας 30.10.2018, για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, της Hermes Airports Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Καταγγελίας του κ. Κ.Κ. με απόφασή της επέβαλε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμιθιάς πρόστιμο συνολικού ύψους €33,843.81 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου και της επιχείρησης ενέργειας της SPX Flow Inc. από την Boardwalk Parent LLC.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της EcoVadis S.A.S.από την CVC Growth Fund Partners II

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου της Webpros Holdco B.V. μέσω της CVC Fund VII

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 65/2015, επί της αίτησης ημερομηνίας 11.9.2018, για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ).

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου της La Poste S.A. από τη Caisse des Depots et Consignations και την απόκτηση ελέγχου της CNP Assurances SA από τη Caisse des Depots et Consignations, μέσω της La Banque Postale S.A.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών USG Manufacturing Worldwide Ltd και Boral Middle East FZE από τη Gerb. Knauf KG, μέσω της Knauf International GmbH

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(Ι)/2014)

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Worldwide Vision Limited από την The Blackstone Group Inc., μέσω των Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd.


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων