Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Al Mistral (Luxembourg) BottomCo S.a r.l. από την Star Capital Partnership LLP, μέσω της Star Sirocco Bidco Limited
01/07/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Al Mistral (Luxembourg) BottomCo S.a r.l. από την Star Capital Partnership LLP, μέσω της Star Sirocco Bidco Limited.

Η Star Sirocco Bidco Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Star BidCo είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Συναλλαγής. Η Star BidCo ανήκει και ελέγχεται από κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Star Capital Partnership LLP.

Η Star Capital Partnership LLP είναι διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων (investment fund manager) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών επιχειρήσεων που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία (strategic asset-based businesses) στη Δυτική Ευρώπη.

Η Al Mistral (Luxembourg) BottomCo S.a r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης (outsourced services) στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου