Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Priority Software Solutions Ltd από την Blackstone Inc, μέσω της Paris Holdings (CYM) ǁ L.P.
26/06/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Priority Software Solutions Ltd από την Blackstone Inc, μέσω της Paris Holdings (CYM) ǁ L.P.

Η Paris Holdings (CYM) ǁ L.P. είναι ένας εξαιρούμενος ετερόρρυθμος συνεταιρισμός (Exempted Limited Partnership) οργανωμένος σύμφωνα με τους νομούς των Νήσων Κέιμαν. Η Paris είναι όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το οποίο συστάθηκε για τους σκοπούς της Συναλλαγής.

Η Blackstone Inc. είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων (Alternative Asset Manager) εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Η Blackstone λειτουργεί ως μία εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, όχι ως όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων (conglomerate) ή ως ιθύνουσα εταιρεία.

Η Priority Software Solutions Ltd είναι μια ανώνυμη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ. Ο Στόχος είναι μία εταιρεία που παρέχει λογισμικά ως υπηρεσία (SaaS- Software as a Service) στον χώρο των επιχειρηματικών λογισμικών (Εnterprise Software Space). Παρέχει επίσης ενσωματωμένα λογισμικά Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Πόρων (Enterprise Resource Planning- ERP), λύσεις επιχειρηματικών λογισμικών και προηγμένα λογισμικά διαχείρισης εταιρείας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου