Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων που συνδέονται με την επιχείρηση λιανικού εξοπλισμού της Ingka Procurement AB, INGKA Procurement LLC και Ingka Procurement Wholesale (Shanghai) Co., Ltd από την Inter IKEA Holding B.V., μέσω των εταιρειών του ομίλου της IKEA Components AB, IKEA Components s.r.o. και IKEA Components (China) co., Ltd
02/03/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από τον Όμιλο Inter IKEA αναφορικά με την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που συνδέονται με την επιχείρηση λιανικού εξοπλισμού της Ingka Holding B.V..

Ο Όμιλος Inter IKEA είναι όμιλος εταιρειών ο οποίος συνδέει τους δικαιοδόχους (franchisees) της IKEA με παραγωγούς (range development) και προμηθευτές, και ευθυγραμμίζει την συνολική στρατηγική κατεύθυνση της IKEA. Ο Όμιλος Inter IKEA περιλαμβάνει την Inter IKEA Systems B.V. – την παγκόσμια εταιρεία δικαιοπάροχο (franchisor) IKEA – καθώς επίσης και παραγωγούς (range development), προμηθευτές και ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν την επιχείρηση λιανικού εξοπλισμού του Ομίλου Ingka και καλύπτουν τον σχεδιασμό προδιαγραφών παραγωγής (production specifications) για τον Λιανικό Εξοπλισμό IKEA, σύμφωνα με λειτουργικές απαιτήσεις του ομίλου Inter IKEA, την προμήθεια (sourcing) τέτοιου Λιανικού Εξοπλισμού IKEA, και την μεταγενέστερη πώληση τέτοιου Λιανικού Εξοπλισμού IKEA σε όλους τους δικαιοδόχους (franchisees).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου