Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμπράξεις Cartel Hotline

Cartel Hotline

Οι συμπράξεις που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, απαγορεύονται ρητά από το άρθρο 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, καθώς επίσης από το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανίχνευση και η δραστική λήψη μέτρων εναντίον των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε καρτέλ αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτές τις παράνομες συμφωνίες είναι πολύ σημαντική για τον εντοπισμό και το τερματισμό των παράνομων συμπράξεων.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, αντιλαμβανόμενη την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που προσκομίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, δέχεται την υποβολή πληροφοριών κα στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη παράνομων συμπράξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cartelhotline@competition.gov.cy.


  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου