Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Καταγγελίας των κ.κ. Κ.Μ. και Α.Μ με απόφασή της επέβαλε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών πρόστιμο συνολικού ύψους €78,889,28 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SAKZA Group a.s. από την KKCG AG

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της Tatcha LLC από την Conopco, Inc. (Unilever)

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited από την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διενέργεια επιτόπου ελέγχου στα γραφεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 23(2) (ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014): Τρόπος υποβολής αιτημάτων χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών και υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Corel Corporation από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Bidco Corp.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Bidigital nalozbe d.o.o. από τις Adventura holding d.d. και Publius S.a.r.l. με σκοπό την απόκτηση της Big Bang d.o.o.


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων