Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


Δελτίο τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το κατά πόσο να δοθούν επιπρόσθετα μέσα και ή εργαλεία στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές για την εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού

Δελτίο τύπου: Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, Bruno Lasserre μοιράστηκε τις εμπειρίες του για την ανάπτυξη πολιτικών ανταγωνισμού

Δελτίο τύπου: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Hermes Airports Ltd αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014

Δελτίο τύπου: Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Travel από την TUI (Cyprus) Ltd και αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Cyprus Travel Ltd από τη Falandel Holdings Ltd

Δελτίο τύπου: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Η προστασία του Ανταγωνισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη»

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ideal Shopping Ltd και του μετοχικού κεφαλαίου της που θα εκδοθεί από την εταιρεία Blackstone Group L.P.

Δελτίο τύπου: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεως προς τις εταιρείες ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΤΔ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, BETOMAN LIMITED, Ι & S KRITONIS LIMITED και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του Νόμου

Δελτίο τύπου: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της Plus500 Ltd από την εταιρεία Brighttech Investments SA.


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου