Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TransAnt GmbH από την T.A.S. Overseas Investments Limited

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την μεταβίβαση των τμημάτων επιχειρήσεων των εταιρειών L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd στην κοινή τους επιχείρηση S & L Airport Services Ltd

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Contabo Topco GmbH από την KKR & Co. Inc., μέσω της Constellation BidCo GmbH

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της R Systems International Limited από την Blackstone Inc., μέσω της BCP Asia II Topco II Pte. Ltd

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Nitro Software Limited από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Parent Limited

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Invel Real Estate Partners Greece SAS από την Dacapo Holdings Limited, μέσω της Invel Re Holdings (Cyprus) Limited

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (β) του Νόμου και του άρθρου 101 (1) στοιχ.β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή ανακοινώνει πως έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 και/ή του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Nόμος 169(Ι)/2022).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το προσχέδιο της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης για τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού.

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου