Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Erber AG από την Koninklijke DSM NV

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην Hermes Airports Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €475.761,47 τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα επτά σεντ), για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποδοχή δεσμεύσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και CASSANDRA TRADING LTD, δυνάμει του άρθρου 25(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΥΚΑΔΕ)

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών της Avon Rubber p.l.c., που συνιστούν τη γαλακτοκομική της επιχείρηση, από την DeLaval Holding BV

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις εταιρείες Ι&S KRITONIS LIMITED, Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, BETOMAN LTD, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, ALFΑ BETON LIMITED, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, SKYRAMONT QUARRIES LTD, MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD) και Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας RIB Software SE από την Schneider Electric SE

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Freepik Company, S.L.από την EQT Netherlands Management B.V. μέσω της EQT Mid Market Europe Limited Partnership

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 101 (1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS SA, μέσω της SAIGA Sarl


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων