Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

International Competition Network (ICN)

Το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού καθιερώθηκε τον Οκτώβριο του 2001 στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού που οργανώθηκε από το Fordham Corporate Law Institute.

Το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού ("International Competition Network") συνιστά ένα άτυπο δίκτυο μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών που στόχο έχει την εφαρμογή της πολιτικής του ανταγωνισμού ανά το παγκόσμιο. Ειδικότερα, μέσα από το διάλογο και τον κοινό προσανατολισμό των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, το ICN ενθαρρύνει τη διάδοση των εμπειριών και των πρακτικών που ακολουθεί η κάθε αρχή ανταγωνισμού.

Τα μέλη του ICN αποτελούν 90 εθνικές αρχές ανταγωνισμού που προέρχονται από 74 κράτη του κόσμου, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέλη του επίσης αποτελούν, διάφοροι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (Non-governmental advisers), οι οποίοι παρόλο που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο έργο του ICN, εντούτοις δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του δικτύου. Οι δραστηριότητες του ICN πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και στηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην καλή θέληση και συνεργασία μεταξύ των μελών του.


Έλεγχος Συγκεντρώσεων και Διαδικασία

Σημείωση: Ο πίνακας στοχεύει στην παροχή ενδεικτικών πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη νομοθεσία αυτή καθ’ αυτή.


Anti-cartel Enforcement Template

Σημείωση: Ο πίνακας που επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία,ί στοχεύει στην παροχή ενδεικτικών πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη νομοθεσία αυτή καθ’ αυτή.

Cartel_Template_with_private_enforcement_CY-2023.doc-.pdfCartel_Template_with_private_enforcement_CY-2023.doc-.pdf


Σχετικά Αρχεία:

doc-.pdf Cartel_Template_with_private_enforcement_CY-2023.doc-.pdf
Το αρχείο doc-.pdf (Μέγεθος: 753,37Kb)

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου