Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Κριτήρια Προτεραιότητας


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας ως καθορίζεται στο άρθρο 23Α των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 έως 2014, συνεκτιμώντας τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις 23/7/2014, με απόφασή της η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/9/2014, πρόβηκε στον καθορισμό των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων.Σχετικά Αρχεία:

Κριτήρια προτεραιότητας.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 158,24Kb)

No documents found


Αρχείο
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017