Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής ΕκπαίδευσηςΗ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δημιουργεί Αμισθί Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης στη βάση του άρθρου 22 του Ν. 13(Ι)/2022

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») δημιουργεί Αμισθί Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης στην ΕΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρακτική εκπαίδευση για σκοπούς απόκτησης από ενδιαφερόμενους εμπειρίας και γνώσης στην εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα σκοπός είναι η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο νομικό και οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου για την ευαισθητοποίηση γύρω από τα οφέλη του ανταγωνισμού, την ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική του ανταγωνισμού στην προώθηση και προστασία αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και κατάρτιση στις διαδικασίες της, διάχυση και εμπέδωση καθώς και απόκτηση γνώσης στο αντικείμενο και την επιστήμη του ανταγωνισμού.

Το λεπτομερές κείμενο των κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία και το πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης δημοσιεύεται για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.


Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔήλωση Εμπιστευτικότητας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιαδικασία υποβολής αιτήσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης.pdf

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου