Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής ΕκπαίδευσηςΗ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εισάγει Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/Απασχόλησης


Η Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η ΕΠΑ) εισάγει Προγράμματος Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/Απασχόλησης στην ΕΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρακτική εκπαίδευση/απασχόληση επιστημόνων στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο νομικό ή οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου για την ευαισθητοποίηση γύρο από τα οφέλη του ανταγωνισμού, την ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική του ανταγωνισμού στην προώθηση και προστασία αυτού.

Η ΕΠΑ μέσω του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης σκοπεύει στη δημιουργία ατόμων με πρακτική εμπειρία και κατάρτιση στις διαδικασίες της, διάχυση και εμπέδωση και ή απόκτηση γνώσης στο αντικείμενο και την επιστήμη του ανταγωνισμού.

Το λεπτομερές κείμενο των κανόνων, κριτηρίων και όρων που διέπουν τη διαδικασία και το πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης/απασχόλησης αφού έτυχε επεξεργασίας από την ΕΠΑ, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.


Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔήλωση Εμπιστευτικότητας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης ..pdf


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου