Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από τη C.A.Papaellinas Ltd
13/04/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από τη C.A.Papaellinas Ltd.

Η C.A.Papaellinas Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η C.A.Papaellinas Ltd δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και πώληση φαρμάκων, καλλυντικών, προϊόντων προσωπικής ομορφιάς και περιποίησης καθώς και άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι η C.A.Papaellinas Ltd ήδη κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της BC Butterfly Cosmetics Ltd και με την παρούσα κοινοποίηση θα αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό της κεφάλαιο.

H BC Butterfly Cosmetics Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η BC Butterfly Cosmetics Ltd, ασχολείται αποκλειστικά με την εισαγωγή και διανομή αρωμάτων, καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου