Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και τις εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο από την AstroΒank Public Company Limited
04/06/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την AstroΒank Public Company Limited αναφορικά με την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και τις εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο.

Η AstroBank Public Company Limited είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η κύρια δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελούν τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και οι εργασίες του υποκαταστήματος της Byblos Bank S.A.L. στην Κύπρο και αφορούν την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου