Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., μέσω της OPAP Investment Limited
04/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της Kaizen Gaming International Ltd (πρώην GML Interactive Malta Ltd) υπό την επωνυμία "Stoiximan", μέσω της OPAP Investment Limited.

Η Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα τυχερών παιχνιδιών.

Η OPAP Investment Limited είναι εταιρεία συμμετοχών που ανήκει στον Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και δραστηριοποιείται επίσης, μέσω θυγατρικών της, στον τομέα των τυχερών παιγνίων.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι δραστηριότητες ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της εταιρείας GML Interactive Ltd στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία Stoiximan.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου