Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Digital Turbine, Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της AdColony Holding AS, μέσω της Digital Turbine Media, Inc.
16/04/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Digital Turbine, Inc., με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της AdColony Holding AS, μέσω της εταιρείας Digital Turbine Media, Inc..

Η Digital Turbine, Inc. (στο εξής «Digital Turbine») είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι εισηγμένη στο Nasdaq Stock Exchange. Η εταιρεία παρέχει μια πλατφόρμα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζεται με παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τρίτους εκδότες για να παρέχει διεπαφή χρήστη πύλης διαχείρισης, ανάπτυξη περιεχομένου και τεχνολογία χρέωσης. Η Digital Turbine διεξάγει τις δραστηριότητές της ως πλατφόρμα πολυμέσων στη συσκευή, η οποία περιορίζεται στη λήψη εφαρμογών κατά την ενεργοποίηση του κινητού, ενώ δεν εμπλέκεται στην τοποθέτηση διαφήμισης μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής σε αυτό. Η εταιρεία διαθέτει δύο οργανικές επιχειρηματικές μονάδες, τη Media Application και τη Media Content.

Η Digital Turbine Media, Inc. (στο εξής «DT Media») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Digital Turbine. Η εταιρεία συμμετέχει στην επιχειρηματική μονάδα Media Application, όπου η πλατφόρμα της Digital Turbine παρέχει εφαρμογές σε τελικούς χρήστες μέσω συνεργασιών με δίκτυα μεταφοράς (carrier networks) και κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού συσκευών (ΚΑΕΣ) [original equipment manufacturers (OEMs)]. Η DT Media συνάπτει συμβάσεις με τους διαφημιστές και προμηθεύει αυτές τις ενότητες διαφημίσεων μέσω προγραμματισμού στο δίκτυο μεταφοράς και στους ΚΑΕΣ μέσω της πλατφόρμας Ignite. Το λογισμικό της εν λόγω πλατφόρμας είναι εγκατεστημένο σε κινητές συσκευές κατά τη διαδικασία κατασκευής ή μέσω ενημερώσεων λογισμικού από τους χειριστές και τους ΚΑΕΣ.

Το Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η AdColony Holding AS που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βασιλείου της Νορβηγίας. H εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών δικτύου διαφημίσεων για κινητές συσκευές σε διαφημιστές και σε εκδότες εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) και tablet. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία οι διαφημιστές μπορούν να τοποθετούν υψηλής ποιότητας διαφημιστικά βίντεο πλήρους οθόνης σε περιβάλλοντα εφαρμογών για κινητά.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου