Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της «New Speedcast Parent» η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd, από την CB Hermes Holdings L.P.
04/01/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της «New Speedcast Parent» η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd από τη CB Hermes Holdings L.P.,

H CB Hermes Holdings L.P συστάθηκε με σκοπό την απόκτηση της «New Speedcast Parent». Η εν λόγω εταιρεία ανήκει σε ένα όμιλο εταιρειών ο οποίος δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς.

Η «New Speedcast Parent» αποτελεί μια νεοσυσταθείσα οντότητα, η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd. Η Speedcast International Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας και είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών ("IT") σε απομακρυσμένα μέρη, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας πολλαπλής πρόσβασης, πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών τροχιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου