Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Adare International Ltd από την HH Global Ltd
12/07/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την HH Global Ltd, αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Adare International Ltd.

H HH Global Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. H εν λόγω εταιρεία είναι ένας ανεξάρτητος διαχειριστής εκτύπωσης (print manager) που παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξωτερική ανάθεση και την διανομή υλικού μάρκετινγκ και δραστηριοποιείται παγκοσμίως. H HH Global ελέγχεται από κοινού από ταμεία που συμβουλεύονται ή διαχειρίζονται από θυγατρικές της The Blackstone Group Inc. Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Η Adare International Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και δραστηριοποιείται σε 3 τομείς: (α) υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης υλικών μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο, (β) διεθνείς υπηρεσίες ανάθεσης υλικών μάρκετινγκ εξωτερικής ανάθεσης και (γ) την Purple, που είναι μια δημιουργική εταιρεία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου