Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emarsys eMarketing Systems AG από την SAP SE
12/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία SAP SE, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emarsys eMarketing Systems AG.

Η SAP SE αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και είναι η τελική μητρική εταιρεία του ομίλου SAP. Η SAP SE είναι διεθνής πωλητής λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι λύσεις λογισμικού της SAP περιλαμβάνουν πρότυπο επιχειρησιακό λογισμικό (Enterprise Application Software; στο εξής αναφερόμενο ως "EAS") και τις διάφορες υποκατηγορίες του, ιδίως του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (Customer Relationship Management -"CRM"). Επιπλέον, o όμιλος SAP προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και παροχής συμβουλών, προσαρμοσμένες στο λογισμικό της καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης.

H Emarsys eMarketing Systems AG αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστρίας και δραστηριοποιείται στην προσφορά μιας λύσης λογισμικού για CRM, η οποία εμπορεύεται ως πλατφόρμα αλληλεπίδρασης πελατών όλων των καναλιών (omnichannel customer engagement platform). H πλατφόρμα Emarsys βοηθά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο να ενισχύσουν τις στρατηγικές προώθησης τους και μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου