Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Turnstone Equity Co 1 Limited από την Bridgepoint Group Limited, μέσω της MYD BIDCO LIMITED
22/10/2021


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Bridgepoint Group Limited με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Turnstone Equity Co 1 Limited.

Η MYD BIDCO LIMITED είναι όχημα ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), η οποία δεν έχει προηγούμενες δραστηριότητες και ελέγχεται τελικά αποκλειστικά από την Bridgepoint Europe VI Fund, ένα ιδιωτικό αμοιβαίο ταμείο Ευρωπαϊκής μεσαίας αγοράς (a European middle market private equity fund), το οποίο αποτελείται από ένα αριθμό ετερόρρυθμων συνεταιρισμών για και για λογαριασμό του οποίου η Bridgepoint Advisers Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργεί ως διαχειριστής.

Η Bridgepoint Group Limited εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι η απόλυτη μητρική εταιρεία της Bridgepoint Advisers Limited, επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε καθιερωμένες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεσαίας αγοράς (European middle market businesses) σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων καταναλωτών/λιανικής, επιχειρηματικών υπηρεσιών, βιομηχανικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. .

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Turnstone Equity Co 1 Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι η τελική μητρική εταιρεία (ultimate holding company) ενός αριθμού ιθυνουσών εταιρειών (holding companies) και εμπορικών εταιρειών (operating companies) που αποτελούν τον Όμιλο IDH (IDH Group) ο οποίος κατέχει μια επιχείρηση οδοντιατρικής περίθαλψης καθώς και μια επιχείρηση διανομής οδοντιατρικών αναλώσιμων προϊόντων (dental consumables distribution business).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου