Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση των επιχειρήσεων G-Mart Business και ZPR Business από την Partner in Pet Food Hungária Kft., μέσω της Rieslaner spolka z organiczona odpowiedzialnoscia
26/10/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Partner in Pet Food Hungária Kft των επιχειρήσεων G-Mart Business και ZPR Business, μέσω της Rieslaner spolka z organiczona odpowiedzialnoscia.

Η Rieslaner είναι νεοσύστατη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει άμεσα στην Partner in Pet Food Hungária Kft. (στο εξής η "PPF").

Η PPF είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουγγαρίας, η οποία παράγει μια σειρά από επώνυμες τροφές για κατοικίδια ζώα και προϊόντα δικής της ετικέτας και τα προμηθεύει σε υπεραγορές, εξειδικευμένα καταστήματα κατοικίδιων ζώων και κτηνιάτρους. Η PPF ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από κεφάλαια που διαχειρίζεται η Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited.

Η Cinven είναι μια επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σε διάφορα επενδυτικά κεφάλαια. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Cinven δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές υπηρεσίες, τους καταναλωτές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, τη βιομηχανία και την τεχνολογία, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες. Μέσα στις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Cinven συμπεριλαμβάνονται και άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά προμήθειας τροφών για σκύλους και γάτες.

Η επιχείρηση G-Mart Business αποτελείται από οργανωμένο τμήμα επιχείρησης υπό την επωνυμία G-MART Grzegorz Werbliński, το οποίο ανήκει σε φυσικό πρόσωπο και δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς και της προμήθειας ακατέργαστου κρέατος, κυρίως στην Πολωνία.

Η επιχείρηση ZPR Business αποτελείται από το οργανωμένο τμήμα επιχείρησης της εταιρείας Zakład Przetwórstwa Rolniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, το οποίο δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου