Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης Bold360 από τη Genesys Cloud Services Holdings I, LLC
05/04/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά απόκτηση της επιχείρησης Bold360 από τη Genesys Cloud Services Holdings I, LLC ( η πρώην Greeneden U.S. Holdings I, LLC).

H Genesys Cloud Services Holdings I, LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α., η οποία είναι πάροχος λύσεων λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer relationship management, CRM) και αναπτύσσει, παρασκευάζει και πωλεί λύσεις κέντρων επικοινωνίας (contact centres), ήτοι προϊόντα λογισμικού και συναφών υπηρεσιών για διαχείριση της αλληλεπίδρασης με πελάτες.

Η LogMeIn, Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. από την οποία θα αποκοπεί η επιχείρηση Bold360 (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). Η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί μια λύση λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που εστιάζει κυρίως στις λύσεις δέσμευσης πελατών χρησιμοποιώντας το ψηφιακό κανάλι ως πρώτο μέσο αλληλεπίδρασης («digital-first»).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου