Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της The Cyprus Development Company Ltd από την Invel Real Estate Partners Three Ltd, Prodea Real Investment Company SA και Papabull Investments Ltd, μέσω της Vibrana Holdings Ltd
01/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Papabull Investments Ltd μετοχικού κεφαλαίου της Vibrana Holdings Limited, η οποία κατέχει τη Cyprus Tourism Development Public Company Limited. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας θα συνεχίσει να κατέχεται από τις Prodea Real Estate Investment Company S.A και Invel Real Estate Three Limited (μέσω της Flowpulse Limited).

Η Invel Real Estate Three Limited, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων της Μάγχης και ιδρύθηκε για να ενεργήσει ως φορέας συν-επένδυσης για τον Όμιλο Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συν-επενδύσεις.

Η Flowpulse Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Flowpulse είναι θυγατρική της Invel Real Estate Three Limited και έχει μετοχικό μερίδιο στην Vibrana.

Η Prodea Real Investment Company SA (προηγουμένως γνωστή ως NBG Pangaea Real Estate Investment Company) αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Prodea και οι θυγατρικές της ασχολούνται με επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και την ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Η Papabull Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Papabull δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και της φιλοξενίας.

Η Vibrana Holdings Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι μέτοχοι της Vibrana είναι η Prodea Real Investment Company SA και η Invel Real Estate Three Limited, μέσω της Flowpulse Limited. Η Vibrana κατέχει σήμερα το 100% της εταιρείας Cyprus Tourism Development Company Limited.

Η Cyprus Tourism Development Public Company Limited είναι η Επιχείρηση-Στόχος και αποτελεί ιδιωτική εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιχείρηση-Στόχος έχει στην ιδιοκτησία της, λειτουργεί και διαχειρίζεται ξενοδοχείο πέντε αστέρων (5*), το οποίο λειτουργεί υπό την επωνυμία The Landmark Nicosia Hotel στη Λευκωσία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου