Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης eOne Music Group της Hasbro, Inc. από την SESAC Holdings , Inc τηςThe Blackstone Group Inc., και τις συνδεδεμένες εταιρείες της
14/06/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά απόκτηση της επιχείρησης απόκτηση της επιχείρησης eOne Music Group της Hasbro, Inc. από την SESAC Holdings , Inc της The Blackstone Group Inc., και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

H SESAC Holdings, Inc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. H SESAC Holdings , Inc διαχειρίζεται δικαιώματα παρουσίασης (public performance), μηχανικά δικαιώματα (mechanical), δικαιώματα συγχρονισμού (synchronization) και άλλα δικαιώματα στα έργα των συνδεδεμένων συγγραφέων, συνθετών, μουσικών και εκδοτών του.

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με έδρα τις Η.Π.Α.

Η Επιχείρηση eOne Music Group ανήκει στην εταιρεία Hasbro, Inc, και είναι μια παγκόσμια ανεξάρτητη πλατφόρμα με δυνατότητες σε όλο το φάσμα (end-to-end) της μουσικής βιομηχανίας. Αποτελείτε από τρείς κλάδους επιχειρήσεων, π.χ., (i) ηχογράφησης και διανομής (recording and distribution); (ii) έκδοσης μουσικής (music publishing and licensing) και (iii) διαχείριση ταλέντων (talent management).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου