Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Biosynth Beteiligungs AG, Inc. από τη KKR & Co (μέσω της Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP και της Gallus Bidco Limited) και το Δρ. Urs Spitz
06/12/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι KKR & Co και ο Δρ. Urs Spitz με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν, στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Biosynth Beteiligungs AG, Inc..

Η Gallus Bidco Limited είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Gallus Bidco Limited ανήκει έμμεσα στη KKR & Co. Inc.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων, η οποία, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Ο Δρ. Urs Spitz είναι ο ιδρυτής της Biosynth Beteiligungs AG, Inc. και επί του παρόντος επίσης ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής (CEO) και Πρόεδρος (President) της Biosynth Beteiligungs AG, Inc..

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Biosynth Beteiligungs AG, Inc. η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και είναι κατασκευαστής οργανικών λεπτών χημικών ουσιών στον τομέα των ενζυμικών υποστρωμάτων, παράγωγων ινδόλης και ειδικών χημικών ουσιών για μικροβιολογία, μοριακή βιολογία, διαγνωστικά, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τη χημική βιομηχανία και για δοκιμές τροφίμων και περιβάλλοντος. Ο Στόχος αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα ερευνητικών προϊόντων και το τμήμα φαρμακευτικών και διαγνωστικών προϊόντων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου