Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της M.T. Mediterranean Towers Limited από την The Blackstone Group Inc., μέσω της Phoenix Tower International Development LLC
29/03/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Phoenix Tower International Development LLC, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της M.T. Mediterranean Towers Limited.

Η The Blackstone Group Inc., αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Η Phoenix Tower International Development LLC είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle) δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία συστάθηκε για να ενεργήσει ως αγοραστής για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και δεν είχε οποιεσδήποτε προηγούμενες δραστηριότητες. Η Phoenix Tower International Development LLC, μέσω της Phoenix Tower International Holdco LLC,συμβουλεύεται ή διαχειρίζεται από θυγατρικές του ομίλου The Blackstone Group Inc..

Η Phoenix Tower International Holdco LLC κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται χώρους υψηλής ποιότητας ασύρματων υποδομών (high quality wireless infrastructure sites).

Η M.T. Mediterranean Towers Limited είναι μια νεοσύστατη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία ανήκει επί του παρόντος στην EPIC και θα κατέχει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα διαχωριστούν (carved-out) από το χαρτοφυλάκιο της EPIC, συγκεκριμένα, την παθητική υποδομή (passive infrastructure) για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hospitality services) για τηλεπικοινωνιακούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων πύργων (towers), οροφών κτιρίων (rooftops) και μικρών κυψελών (small cells).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου