Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της ABC Farmaceutici S.p.A. από την Advent International Corporation, μέσω της AI ICE & CY S.C.A.
22/10/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από ταμεία, τα οποία συμβουλεύονται και/ή τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Advent International Corporation, του μετοχικού κεφαλαίου της ABC Farmaceutici S.p.A., μέσω της AI ICE & CY S.C.A..

Η Advent International Corporation είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων. Η Advent επικεντρώνεται στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και στην απόκτηση μετοχικών μεριδίων σε εταιρείες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εργασιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, λιανικών δραστηριοτήτων, επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών αναψυχής, μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών και υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικών προϊόντων.

Η ICE είναι ελεγχόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου της Advent, που αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου ICE. Η ICE ασχολείται κυρίως με την παραγωγή Δραστικών Φαρμακευτικών Συστατικών (Active Pharmaceutical Ingredients) καθώς και την πώληση τους σε φαρμακευτικές εταιρείες.

Η ABC είναι μετοχική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, εμπόριο και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών συστατικών. ΗABC ακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας του φαρμάκου, από το δραστικό συστατικό μέχρι την παρασκευή του τελικού προϊόντος και την προώθηση και πώληση του.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου