Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ITC Global από την Apax Partners SAS, μέσω της Marlink SAS
12/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Apax Partners SAS αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ITC Global, μέσω της Marlink SAS.

Η Apax Partners SAS αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι εταιρεία επενδύσεων, διαχειρίζεται διάφορες εταιρείες επενδύσεων και επενδυτικά ταμεία, τα οποία κατέχουν επενδύσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Η Marlink SAS αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apax Partners SAS. Η Marlink SAS σχεδιάζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται κύριες επιχειρηματικές πλήρεις λύσεις δικτύου (business critical end-to-end network solutions) για πελάτες που λειτουργούν σε απομακρυσμένα σημεία. Παρέχει παγκόσμια κάλυψη μέσω ενός ευφυούς υβριδικού δικτύου που συνδυάζει δορυφορικές επικοινωνίες, επίγειες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις. Προσφέρει τις λύσεις της χρησιμοποιώντας συνεργασίες με μεγάλους φορείς δορυφορικών δικτύων και παρέχει τις λύσεις επικοινωνίας της απευθείας στον πελάτη μέσω ενός δικτύου συνεργατών παρόχων υπηρεσιών. Η Marlink παρέχει τις υπηρεσίες της κυρίως σε πελάτες στους τομείς της Ναυτιλίας, Κρουαζιέρων, Ενέργειας, Μεταλλείων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Η ITC Global αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει δορυφορικές επικοινωνίες στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης, της ναυτιλίας, της φιλοξενίας και των ΜΚΟ που εξυπηρετούν εταιρείες σε απομακρυσμένες τοποθεσίες με αντίξοες συνθήκες που απαιτούν επικοινωνίες με παγκόσμια κάλυψη και εξυπηρέτηση πελατών. Η ITC Global διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και βελτιώνει τη διαχείριση της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, μέσω μιας ενοποιημένης λύσης επικοινωνίας. Αυτή περιλαμβάνει προσαρμοσμένο σχεδιασμό δικτύου, εφαρμογή εξοπλισμού, μηχανική πεδίου, τεχνική υποστήριξη και δορυφορικό ζωνικό εύρος εταιρικού επιπέδου. Η ITC Global λειτουργεί δίκτυα κλάσης 24χ7 σε όλη την Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου