Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η Piramal Glass Private Limited σε ορισμένες θυγατρικές της από την The Blackstone Group Inc.
06/05/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία PGP Glass Private Limited (πρώην “Pristine Glass Private Limited”), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί, μέσω της The Blackstone Group Inc, στην απόκτηση της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η Piramal Glass Private Limited σε ορισμένες θυγατρικές της.

Η The Blackstone Group Inc., αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Ο Στόχος αποτελείται από την επιχείρηση κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου Piramal συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η Piramal Glass Private Limited και τα δικαιώματα συμμετοχής που κατέχει η Piramal Glass Private Limited σε ορισμένες θυγατρικές της. Ο Στόχος ασχολείται με την κατασκευή, διακόσμηση και συσκευασία γυάλινων φιαλών (glass bottles) για καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα αρωματοποιίας (cosmetics and perfumery), φαρμακευτικά προϊόντα (pharmaceuticals) και εξειδικευμένα τρόφιμα και ποτά (specialty food and beverages).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου