Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Vonage Holdings Corp. από την Telefonaktiebolaget LM Ericsson, μέσω της Ericsson Muon Holding Inc.
29/12/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Vonage Holdings Corp. από την Telefonaktiebolaget LM Ericsson, μέσω της Ericsson Muon Holding Inc.

Η Telefonaktiebolaget LM Ericsson είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βασιλείου της Σουηδίας. Η Telefonaktiebolaget LM Ericsson ένας παγκόσμιος πάροχος τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει υποδομές επικοινωνιών, υπηρεσίες και λογισμικά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και σε άλλους τομείς. Είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια NASDAQ της Στοκχόλμης και της Νέας Υόρκης.

Η Ericsson Muon Holding Inc. αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για τους σκοπούς της Προτεινόμενης Συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τη Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Η Vonage Holdings Corp. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντελαγουέρ των Η.Π.Α. η εν λόγω εταιρεία είναι ένας πάροχος επιχειρηματικών επικοινωνιών «νέφους». Συγκεκριμένα, προσφέρει ένα φάσμα λύσεων επιχειρηματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων διεπαφών προγραμματισμών εφαρμογών («APIs»), ενοποιημένων επικοινωνιών και λύσεων κέντρων επαφής μέσω μίας πλατφόρμας που βασίζεται σε cloud, γνωστής ως VCP. Η βασική προσφορά της είναι το VCP, δηλαδή μια πλατφόρμα επικοινωνιών με προσφορές προϊόντων/υπηρεσιών που εμπίπτουν στις κατηγορίες των Πλατφόρμων Επικοινωνιών ως Υπηρεσία («CPaaS»), των Ενοποιημένων Επικοινωνιών ως Υπηρεσία («UCaaS») και των Κέντρων Επαφής ως Υπηρεσία («CCaaS»).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου