Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Secna natural Ingredients Group, S.L. από την EQT IX
19/05/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η EQT Fund Management S.à rl,, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Secna natural Ingredients Group, S.L..

Ο όμιλος EQT είναι μια παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση (global investment firm) που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών ταμείων (assets funds) και άλλων επενδυτικών προϊόντων. H EQT παρέχει επίσης λύσεις σχετικά με επενδύσεις σε κεφαλαιαγορές (capital market solutions) για την επιχείρηση της, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία (private equity funds) που διαχειρίζεται η EQT επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Η Secna natural Ingredients Group, S.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας και αποτελεί κατασκευαστή φυσικών χρωστικών ουσιών (natural colourants) και χυμών. Η εν λόγω εταιρεία εξειδικεύεται στην επεξεργασία συμπυκνωμάτων χρωμάτων σταφυλιού και μαύρου καρότου (ανθοκυανίνες) (anthocyanins) και χρωστικών ουσιών καραμέλας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου