Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ŽOS Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA s.r.o., και ŽOS TRADING s.r.o. από την Tatravagonka a.s.
12/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Tatravagonka a.s. αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ŽOS Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA s.r.o., και ŽOS TRADING s.r.o..

Η Tatravagonka a.s. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβακίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή φορταμαξών, στην παραγωγή φορείων για φορτάμαξες, στην ανακαίνιση σιδηροδρομικών οχημάτων και στην παραγωγή ανταλλακτικών για φορτάμαξες. Η Tatravagónka εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες μέσω των θυγατρικών της: παραγωγή και συναρμολόγηση κατασκευών χάλυβα, κλειδαριών και συγκόλλησης, ανοικοδόμηση, διόρθωση και ανακαίνιση φορταμαξών, παραγωγή ρουλεμάν (bearing housings) και περονών (forks), παραγωγή σκελετών για ημιρυμουλκούμενα φορτηγά, παραγωγή εξαρτημάτων για γεωργικά μηχανήματα, παραγωγή εξαρτημάτων για μηχανήματα στη βιομηχανία πετροχημικών, παραγωγή σκελετών για φορτάμαξες και παραγωγή δοχείων πίεσης (το συστατικό απαραίτητο για φρένα) για σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα.

Στόχο στη συγκεκριμένη συγκέντρωση αποτελούν οι εταιρείες ŽOS Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA s.r.o., και ŽOS TRADING s.r.o.,οι οποίες είναι δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβακίας. Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή επιβατικών βαγονιών (πούλμαν) και diesel multiple units,στη συντήρηση/επισκευή επιβατικών βαγονιών, μηχανών και εξαρτημάτων των μηχανών, στη διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και δραστηριότητες διαχείρισης υδάτων, παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην επικράτεια της Σλοβακίας, και στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για βαγόνια επιβατών (πούλμαν) και diesel multiple units.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου