Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Simon & Schuster, Inc. και Simon & Schuster (UK) Ltd από την Bertelsmann SE & Co. KGaA, μέσω της Penguin Random House LLC
04/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Bertelsmann SE & Co. KGaA του μετοχικού κεφαλαίου της της Simon & Schuster, Inc. και της Simon & Schuster (UK) Limited, δύο θυγατρικών της ViacomCBS, μέσω της Penguin Random House LLC.

Η Bertelsmann SE & Co. KGaA αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου Bertelsmann, ένα διεθνές όμιλο μέσων ενημέρωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, στις εμπορικές εκδόσεις, στις εκδόσεις περιοδικών, στη διαχείριση μουσικών δικαιωμάτων, στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαίδευση.

Η Penguin αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Bertelsmann και αποτελεί το τμήμα εκδόσεων του ομίλου. Mετά την εφαρμογή της προτεινόμενης πράξης, η S&S θα αποτελεί μέρος του τμήματος Penguin Random House LLC.

Η Simon & Schuster Inc αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Simon & Schuster (UK) Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιχείρηση Στόχος είναι εκδότης βιβλίων εμπορίου μεσαίου μεγέθους που εκδίδει, πωλεί και διανέμει έντυπα βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία και ηχητικά βιβλία κυρίως στις ΗΠΑ. Οι περιορισμένες δραστηριότητες της S&S εκτός των ΗΠΑ συνίστανται κυρίως στην έκδοση και διανομή βιβλίων Αγγλικής γλώσσας (και ορισμένων βιβλίων στην Ισπανική γλώσσα) πρωτίστως σε Αγγλόφωνες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Η S&S επίσης πραγματοποιεί περιστασιακές πωλήσεις βιβλίων σε μη-Αγγλόφωνες χώρες  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου