Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Lunar Bidco Ltd
29/11/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Blakstone Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd, μέσω της Lunar Bidco Ltd.

Η Lunar Bidco Ltd είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία δεν είχε προηγούμενες δραστηριότητες και που συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Lunar Bidco Ltd ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/διαχειρίζονται από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc.

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Ο Στόχος (Project ABC Holdco (Jersey) Ltd) είναι ιθύνουσα εταιρεία και δεν δραστηριοποιείται λειτουργικά. Ο Στόχος κατέχει όλες τις μετοχές της Moonbug Entertainment Limited, μίας εταιρείας μέσων ενημέρωσης (media company), η οποία δημιουργεί, παράγει και αδειοδοτεί (licences) περιεχόμενο βίντεο και ήχου για παιδιά (produces, and distributes children's video and audio content).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου