Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings)Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd
27/07/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd

Η YUGEN LIMITED είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην διαχείριση και λειτουργία τερματικού καυσίμων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των καυσίμων. Η YUGEN LIMITED είναι εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω των: Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) LTD εταιρεία χαρτοφυλακίου με σκοπό την κατοχή επενδύσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ στην Κύπρο, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ η οποία δραστηριοποιείται στη διάθεση, διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, Blue Circle Engineering Ltd η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής διάθεσης / πώλησης υγραερίου χύμα όπως και με εγκαταστάσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν το υγραέριο (LPG) ως πηγή ενέργειας.

Η VLPG PLANT Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η VLPG PLANT Ltd βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης τερματικού σταθμού υγραερίου στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και στην οποία έχουν ήδη συγχωνευτεί τα αντίστοιχα τμήματα υγραερίου των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd. Με την ολοκλήρωση του τερματικού σταθμού η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και των σχετιζόμενων με αυτό εργασιών όπως της εμφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών υγραερίου καθώς και της φόρτωσης του σε βυτιοφόρα.

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd αποτελεί δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ελαφρών και βαρέων προϊόντων πετρελαίου, υγραερίου, μηχανέλαιων και λιπαντικών, στον ανεφοδιασμό αεροσκαφών και στην αποθήκευση, διαχείριση, μεταφορά και εμπορία των προϊόντων πετρελαιοειδών, υγραερίου και λιπαντικών.

Η Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ αποτελεί συνεργατική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, διαχείριση και διανομή εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Intergaz Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο υγραερίου και συγκεκριμένα ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση, εμφιάλωση και διανομή υγραερίου σε φιάλες και χύμα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου