Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Parklane Hotels Limited από τις Prodea Real Investment Company SA, Invel Real Estate Partners Three Ltd και Papabull Investments Ltd, μέσω της Vibrana Holdings Ltd
02/03/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Papabull Investments Ltd, την Invel Real Estate Partners Three Ltd και την Prodea Real Investment Company SA του μετοχικού κεφαλαίου της Parklane Hotels Ltd, μέσω της Vibrana Holdings Ltd.

Η Invel Real Estate Three Limited, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων της Μάγχης και ιδρύθηκε για να ενεργήσει ως φορέας συν-επένδυσης για τον Όμιλο Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συν-επενδύσεις.

Η Flowpulse Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Flowpulse είναι θυγατρική της Invel Real Estate Three Limited και έχει μετοχικό μερίδιο στην Vibrana.

Η Prodea Real Investment Company SA (προηγουμένως γνωστή ως NBG Pangaea Real Estate Investment Company) αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Prodea και οι θυγατρικές της ασχολούνται με επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και την ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Η Papabull Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Papabull δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και της φιλοξενίας.

Η Vibrana Holdings Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι μέτοχοι της Vibrana θα είναι η Prodea Real Investment Company SA, η Papabull Investments Ltd και η Invel Real Estate Three Limited (μέσω της Flowpulse Limited). Η Vibrana κατέχει και το 100% της εταιρείας Cyprus Tourism Development Company Limited.

Η Parklane Hotels Limited είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της μικτής τουριστικής ανάπτυξης που αποτελείται από (α) Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol και (β) του οικιστικού συγκροτήματος γνωστό ως Park Tower που αποτελείται από είκοσι (20) οικιστικές μονάδες (στο εξής το «Park Tower»), δύο εκ των οποίων έχουν ήδη εκμισθωθεί σε μακροχρόνια βάση μίσθωσης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου