Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Axelos Ltd από PeopleCert International Ltd
12/07/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την PeopleCert International Ltd, αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Axelos Ltd.

H PeopleCert International Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι μέρος του ομίλου PeopleCert. Ο εν λόγω όμιλος προσφέρει υπηρεσίες για την εξέταση και πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η Axelos Ltd (Axelos) αποτελεί κοινή επιχείρηση δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. H εν λόγω εταιρεία αναπτύσσει, βελτιώνει, προωθεί και αδειοδοτεί πλαίσια βέλτιστης πρακτικής και μεθοδολογίες πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται κυρίως στον τομέα της πληροφορικής και ψηφιακά ενεργοποιημένης διαχείρισης υπηρεσιών και διαχείρισης έργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίου. Τα προϊόντα πιστοποίησης της Axelos (και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα), σχετίζονται κυρίως με πιστοποιήσεις Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management - ITSM) και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων (Project and Programme Management - PPM).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου