Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Schülke & Mayr GmbH του μετοχικού κεφαλαίου της CommitMed GmbH και θυγατρικών της
29/04/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Schülke & Mayr GmbH, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της CommitMed GmbH καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών proSenio GmbH και Aktivwelt GmbH.

Η Schülke & Mayr GmbH (στο εξής η «Schülke») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της, δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης λοιμώξεων και υγιεινής και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει, παράγει και διανέμει αντισηπτικά για περιποίηση τραυμάτων, απολυμαντικά, καθώς και προϊόντα ιατρικής φροντίδας. Η Schülke μαζί με τις θυγατρικές της, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο μεταξύ τριών κύριων επιχειρηματικών τομέων: (i) της υγειονομικής περίθαλψης· (ii) της βιομηχανικής υγιεινής· και (iii) των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο τέταρτος επιχειρηματικός τομέας, που σχετίζεται με πρόσθετα προϊόντων προσωπικής φροντίδας, πωλήθηκε πρόσφατα σε τρίτη εταιρεία.

Το Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η CommitMed GmbH που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, καθώς και οι θυγατρικές της proSenio GmbH και Aktivwelt GmbH (στο εξής από κοινού αναφερόμενες ως ο «Όμιλος»). Ο Όμιλος αποτελεί λιανικό πωλητή ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce retailer) ειδών προσωπικής υγιεινής και ιατρικών προϊόντων για ηλικιωμένους. Ο Όμιλος εμπορεύεται τα εν λόγω προϊόντα μέσω του διαδικτύου, δηλαδή μέσω διαδικτυακών καταστημάτων, τόσο σε τελικούς πελάτες (Business to Consumer – B2C) όσο και ως επιχείρηση προς επιχείρηση (Business to Business – B2B).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου