Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Fluidra, S.A. από τις Ιδρύτριες Οικογένειες της Fluidra, S.A.
29/12/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση από τις Ιδρύτριες Οικογένειες της Fluidra, S.A. μετοχικού κεφαλαίου της Fluidra, S.A.

Οι Ιδρύτριες Οικογένειες της Fluidra, S.A. από την Ισπανία κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο στην Fluidra, S.A.

Η Fluidra, S.A. είναι Ισπανική εταιρεία εισηγμένη Χρηματιστήριο της Μαδρίτης που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πισίνας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου