Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Clearhaus Holding A/S, 3dsecure.io ApS και QuickPay ApS από την Unzer Group GmbH, μέσω της Unzer GmbH
19/03/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Unzer Group GmbH με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί, στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Clearhaus Holding A/S, 3dsecure.io ApS και QuickPay ApS.

Η Unzer Group GmbH, είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, η οποία ανήκει στην KKR & Co. Inc, και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών πληρωμών (full service payment solutions) σε εμπόρους για όλες τις σχετικές μεθόδους πληρωμής (σε καταστήματα, διαδικτυακά και σε κινητά τηλέφωνα).

Η Unzer GmbH είναι μια υπάρχουσα ενδιάμεση εταιρεία (intermediate holding company) της Unzer Group GmbH.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων, η οποία, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Η Clearhaus Holding A/S είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και είναι ένας έμπορος υπηρεσιών συναλλαγών (merchant acquirer) ο οποίος ειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληρωμών διαδικτυακών καταστημάτων (webshops) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η QuickPay ApS είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και είναι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών (payment services provider) που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληρωμών διαδικτυακών καταστημάτων (webshops).

Η 3dsecure.io ApS είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και προσφέρει προϊόντα ασφαλείας 3-D (3-D Secure products), δηλαδή υποδομή προγραμματισμού εφαρμογών (API) που επιτρέπουν την χρήση της τεχνολογίας 3-D Secure για ισχυρό έλεγχο ταυτοποίησης πελατών (strong customer authentication). Αυτή η τεχνολογία, είναι ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για συναλλαγές, μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας στο διαδίκτυο που στοχεύει στη μείωση της απάτης για εμπόρους και κατόχους καρτών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου