Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Liftoff Mobile, Inc από την The Blackstone Group Inc., μέσω των Booster Parent Holdings Inc. και Booster Merger Sub, Inc.
23/04/2021


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η The Blackstone Group Inc., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί, μέσω των Booster Parent Holdings Inc. και Booster Merger Sub,στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Liftoff Mobile, Inc..

Η The Blackstone Group Inc., αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

H Booster Parent Holdings Inc. είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία μαζί με την Booster Merger Sub, Inc., συστάθηκαν για να ενεργήσουν ως αγοραστές για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και δεν είχαν οποιεσδήποτε προηγούμενες δραστηριότητες.

Η Liftoff Mobile, Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στη διαμεσολάβηση διαφημίσεων (advertising intermediation space). Η Liftoff επικεντρώνεται στην τοποθέτηση διαφημίσεων σε εφαρμογές κινητών (mobile applications).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου