Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc από τη Sandoz AG
14/10/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») από τη Sandoz AG (στο εξής η «Sandoz»).

H Sandoz είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καντονίου της Βασιλείας της Ελβετίας. Η Sandoz ανήκει στον όμιλο της Novartis AG (στο εξής η «Novartis») και αποτελεί το τμήμα γενόσημων και βιοϊσοδύναμων της Novartis όπου δραστηριοποιείται κυρίως στα βιοϊσοδύναμα, στα γενόσημα αντιβιοτικά και στα ογκολογικά φάρμακα.

Η Novartis είναι μια Ελβετική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη, διανομή και εμπορία ιατρικών προϊόντων.

Η Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει την επιχείρηση αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc. Η Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει τα εμπορικά σημάτα Zinnat®, Zinacef® και Fortum® της GSK και συναφείς συμβάσεις πελατών, συμφωνίες προμήθειας, πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), άδειες κυκλοφορίας και επιχειρηματικά αρχεία.Twitter Icon  

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου