Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc από τη Sandoz AG
14/10/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») από τη Sandoz AG (στο εξής η «Sandoz»).

H Sandoz είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καντονίου της Βασιλείας της Ελβετίας. Η Sandoz ανήκει στον όμιλο της Novartis AG (στο εξής η «Novartis») και αποτελεί το τμήμα γενόσημων και βιοϊσοδύναμων της Novartis όπου δραστηριοποιείται κυρίως στα βιοϊσοδύναμα, στα γενόσημα αντιβιοτικά και στα ογκολογικά φάρμακα.

Η Novartis είναι μια Ελβετική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη, διανομή και εμπορία ιατρικών προϊόντων.

Η Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει την επιχείρηση αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc. Η Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει τα εμπορικά σημάτα Zinnat®, Zinacef® και Fortum® της GSK και συναφείς συμβάσεις πελατών, συμφωνίες προμήθειας, πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), άδειες κυκλοφορίας και επιχειρηματικά αρχεία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου