Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της SI FOODS HOLDINGS LIMITED, μέσω της Venetico Holdings Single Member S.A.
23/06/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (στο εξής η «CVC»), μετοχικού κεφαλαίου της SI FOODS HOLDINGS LIMITED, μέσω της Venetico Holdings Single Member S.A.

Η CVC, μαζί με τις θυγατρικές τις και την CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι οντότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες του Δικτύου CVC περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η Venetico Holdings Single Member S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και ελέγχεται πλήρως από τα ταμεία CVC. Η Venetico Holdings Single Member S.A.ελέγχει την VIVARTIA HOLDINGS S.A. η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών και ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου VIVARTIA, ομίλου παραγωγής τροφίμων.

Η SI FOODS HOLDINGS LIMITED είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης, θα ελέγχει τη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, η δραστηριότητα της οποίας αφορά κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και προϊόντα γιαουρτιού. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται φέτα και άλλα μαλακά τυριά, ημίσκληρα τυριά, σκληρά τυριά, τριμμένα τυριά, γιαούρτι και βούτυρο, καθώς και φρέσκο παστεριωμένο γάλα και σοκολατούχο γάλα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου