Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Protec Fire and Security Group Ltd από τη Robert Bosch UK Holdings Ltd
04/11/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Robert Bosch UK Holdings Ltd με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Protec Fire and Security Group Ltd.

Η Robert Bosch UK Holdings Ltd είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας της οποίας ο τελικός δικαιούχος είναι η Robert Bosch GmbH, η μητρική εταιρεία του Ομίλου Bosch. Ο Όμιλος Bosch δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: Λύσεις κινητικότητας, Βιομηχανική Τεχνολογία, Καταναλωτικά αγαθά και είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής τεχνολογίας και υπηρεσιών στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην βιομηχανική τεχνολογία, στα καταναλωτικά προϊόντα και ενέργεια και βιομηχανίες τεχνολογίας.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Protec Fire and Security Group Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες, ετοιμοπαράδοτες λύσεις πυρανίχνευσης και ασφάλειας. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, την ανάθεση και την συντήρηση ενός εύρους κορυφαίων συστημάτων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μιας σειράς πυρανιχνευτών/ πυροσβεστήρων, συστημάτων φωνητικής εκκένωσης και δημοσίων αναγγελιών και φωτισμό κινδύνου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου