Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013

 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των Κρατικών Λαχείων από την εταιρεία Ελληνικά Λαχεία- Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SkrillGroupLimitedαπό CVCCapitalPartnersSICAV-FISS.A. μέσω τηςSentinelBidcoLimited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Kanika Group Ltd και Claridge Public Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας APMTerminalsZeebruggeNV από την ChinaShippingTerminalDevelopment (HongKong) CompanyLtd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Bright Imperial Ltd από την Manwin Holding S.à.r.l, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Manwin RT Holding S.à.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες ProteasPressLtd, Ι.Γ Κασουλίδης&ΥιοςΛτδ και LithoWebLtd
 • Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών και οικονομολόγων συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των Κρατικών Λαχείων από την εταιρεία Ελληνικά Λαχεία- Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Διενέργεια Ελέγχου στις επιχειρήσεις επιχειρήσεων Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, Skyramix Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ , Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, Top Mix Concrete Ltd, C.M. Starbeton Ltd, Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ και C.M. Starbeton J.V., Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Iacovou Brothers (Concrete) Ltd., Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, Πούλλας Τσαδίωτης Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής στην εταιρεία HERMES AIRPORTS LTD αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008) στα πλαίσια της Καταγγελίας της εταιρείας MEGA FLYPARK LTD εναντίον της εταιρείας HERMES AIRPORTS LTD
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 28/2013 αποφάσισε να αποδεχτεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Ltd στα πλαίσια της καταγγελίας της εταιρείας EFL EUROREFUND LTD εναντίον της εταιρείας Global Refund Ltd
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 23/2013 επέβαλε στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου πρόστιμο συνολικού ύψους €148.450 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος), στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας AGS Agrotrading Ltd εναντίον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καρπασίας Λτδ και Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λύσης Λτδ
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 54/2012 επέβαλε στο Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού (ΣΑΛΑ) πρόστιμο συνολικού ύψους €214.063 για παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) και 3(1)(δ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος) και του άρθρου 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας των κ.κ. Θεόδωρου Καπνίση και Αριστοτέλη Μελετίου εναντίον του ΣΑΛΑ
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 36/2013 επέβαλε στην εταιρεία Phadisco Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €206,168 και στην εταιρεία ΟΥΑΪΕΘ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Wyeth Hellas Cyprus Branch), διά της διαδόχου της ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ (Pfizer Hellas Cyprus Branch), πρόστιμο συνολικού ύψους €8,234 για παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος), στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ εναντίον τους
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 09/2013 επέβαλε στην εταιρεία Fereos Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €204.575 για παράβαση του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος), στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Andros Kiosk Ltd εναντίον της εταιρείας Fereos Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Marinopoulos Coffee Company Ltd από την Marinopoulos Holding (Cyprus) Ltd, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Marinopoulos Brothers Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Terminal Link S.A.S. από την China Merchants Holdings (International) Company Limited μέσω της China Merchants (Luxembourg) S.a.r.l.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας B&A The Best MCC Ltd εναντίον της Hermes Airports Ltd (αρ. φακ. 11.17.009.37) σε σχέση με προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd
 • Μίσθωση υπηρεσιών νομικού συμβούλου και οικονομολόγου συμβούλου
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Renaissance Capital Investments Ltd από την Onexim Holdings Ltd
 • Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Artsana Sud S.p.a., από την Ontex IV SA, μέσω της Ontex BVBA.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 35/2013 επέβαλε στην εταιρεία Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής ο «ΠΟΑ») πρόστιμο συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων και οκτακόσιων τριάντα δύο Ευρώ (€276.832,00) για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), στα πλαίσια εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Α/φοί Λανίτης Λτδ (εφεξής η «Α/φοί Λανίτης») εναντίον του ΠΟΑ
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι στις 13/6/2013 αποφάσισε την έκδοση προσωρινού διατάγματος μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας Prmetel Plc.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €295.277,00 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 29/2013 αποδέχτηκε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd, στα πλαίσια της καταγγελίας της εταιρείας B&A The Best MCC Ltd εναντίον της Hermes Airports Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carbon Acquisition Company Ltd, από την Carbon Ventures Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC OPK Oboronprom
 • Αναγνωριστική απόφαση της Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας CallSat Telecom Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά δραστηριοτήτων της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd από την G.D.L. Trading Ltd, μέσω της θυγατρικής της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας EFL Eurorefund Ltd εναντίον της Global Refund Cyprus Ltd (αρ. φακ. 11.17.008.26) σε σχέση με προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Cyprus Ltd
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο συνολικού ύψους €2.150.680 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SeaCube Container Leasing Ltd από το Ontario Teachers’ Pension Plan Board, μέσω των εταιρειών 2357575 Ontario Limited και SC Acquisitionco Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Booz & Company Inc. από δίκτυο οίκων PricewaterhouseCoopers, μέσω των εταιρειών Hercules Merger Parent Ltd και Hercules Merger Sub Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shipwire Inc από την εταιρεία Ingram Micro Inc
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GPM HENKEL LTD ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ HENKEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών συμβούλων και οικονομολόγου συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Johan Walter Berg AB από την Caterpillar Inc, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R.L.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της δραστηριότητας λιανικής πώλησης διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης της εταιρείας ΕΣΕΛ ΣΠΟΛΤ Λτδ από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 1) T-C PEP Holding S.a.r.l., 2) TIAA Lux 5 S.a.r.l., 3) T-C Neuperlach Development S.a.r.l., 4) TIAA Lux 11 S.a.r.l. θυγατρικών της εταιρείας Teachers’ Insurance and Annuity Association of America, από την εταιρεία CNP Assurances S.A
 • Δημόσια Διαβούλευση: Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2013»
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Alliance Oil Company Ltd από τις εταιρείες Lambros Overseas SA και OSJC Alliance Group, μέσω της Alford Financial Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Haupt Pharma A.G. από την εταιρεία Aenova Holding GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των εταιρειών Aker Pusnes AS και Woodfield Systems Ltd από τον όμιλο εταιρειών Cargotec μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Cargotec Holding Norway AS και MacGregor Pte Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa από τον όμιλο εταιρειών Cargotec, μέσω των εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway AS Cargotec Norway AS
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σε σχέση εφαρμογής του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 Ν. 17(Ι)/2013 και των προβλεπόμενων μέτρων εξυγιάνσης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd από την εταιρεία Global Ports Investments Plc
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») με την απόφασή της Αρ. 50/2013 επέβαλε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») πρόστιμο συνολικού ύψους εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (€663.000) για παράλειψη συμμόρφωσης με το Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής ημερομηνίας 13/6/2013 στη βάση του άρθρου 28(4) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), στα πλαίσια της καταγγελίας της Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») εναντίον της ΑΤΗΚ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Haupt Pharma Latina S.r.L. από την εταιρεία Temmler Italia S.r.l.
 • Δημόσια Διαβούλευση:Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»
 • Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου