Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Haupt Pharma A.G. από την εταιρεία Aenova Holding GmbH
13/11/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Aenova Holding Gmbh με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εξαγοράσει την εταιρεία Haupt Pharma AG, περιλαμβανομένων των θυγατρικών της, εξαιρουμένων των εταιρειών Haupt Pharma Latina S.r.l., Haupt Pharma Livron S.A.S. (Γαλλία) και της Haupt Pharma Inc. (Η.Π.Α.).


Η αγοράστρια Aenova Holding Gmbh είναι εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής με σύμβαση “CDMO” που δραστηριοποιείται στον τομέα προϊόντων φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης και ειδικότερα των μηχανισμών χορήγησης δια στόματος στερεάς δοσολογίας (solid oral dosage delivery mechanisms). Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης, κατασκευής, συσκευασίας, μεταφοράς, διανομής και σχετικές υπηρεσίες για φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής.

Η στοχευόμενη Haupt Pharma AG είναι εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής με σύμβαση “CDMO” που δραστηριοποιείται στο τομέα φαρμακευτικής ανάπτυξης και κατασκευής με σύμβαση. Κυρίως δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής με σύμβαση “CDMO” φαρμάκων σε στερεά, ημι-στερεά και υγρή μορφή και συναφών υπηρεσιών.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου