Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Μίσθωση υπηρεσιών νομικού συμβούλου και οικονομολόγου συμβούλου
20/03/2013


H Eπιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού ενημερώνει ότι κατόπιν υποδείξεων από το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την προκήρυξη του Διαγωνισμού 1/2013 στo Ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων, δόθηκε παράταση στην προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα και στην προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Συγκεκριμένα ως ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα αντί για τις 21/3/2013 και ώρα 12:00 ορίζεται στις 4/4/2013 και ώρα 12:00. Επίσης σε σχέση με την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα αντί για τις 29/3/2013 και ώρα 12:00 ορίζεται στις 12/4/2013 και ώρα 12:00. Επίσης η Επιτροπή διευκρινίζει ότι επειδή ο Διαγωνισμός 1/2013 αφορά μία θέση νομικού συμβούλου και δύο θέσεις οικονομολόγου συμβούλου και άρα αποτελείται από τρία τμήματα, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για το κάθε τμήμα ξεχωριστά στα 20300 ευρώ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου