Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας APMTerminalsZeebruggeNV από την ChinaShippingTerminalDevelopment (HongKong) CompanyLtd.
18/09/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία ChinaShippingTerminalDevelopment (HongKong) CompanyLtdμε κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην εξαγορά ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας APMTerminalsZeebruggeNV από την APMTerminalsBV.

Η ChinaShippingTerminalDevelopment (HongKong) CompanyLtdείναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Χονγκ Κονγκ. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο της ChinaShipping (Group) Company. Ό όμιλος έχει έδρα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και ο αποκλειστικός μέτοχος της είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μέσω της κρατικής επιτροπής με την ονομασία «AssetSupervisionandAdministrationCommissionofStateCouncil”, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Κινέζικου κράτους. Η ChinaShipping, μέσω των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, ασχολείται με τη διακίνηση πετρελαιοφόρων, εμπορευματοκιβωτίων και επιβατικών πλοίων. Περαιτέρω, η ChinaShipping ασχολείται με τη διοίκηση πλοίων και τερματικών σταθμών, τη χρηματοδότηση επενδύσεων, τη μηχανική, τους ανθρώπινους πόρους και τη συναλλαγή τεχνολογικών πληροφοριών.

Η APMTerminalsZeebruggeNVείναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους τουΒασιλείου του Βελγίου. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην εταιρεία APMTerrminalsBV και στην εταιρεία ShanghaiinternationalPost (Group) CompanyLtd. HAPMTerminalsZeebruggeNV δραστηριοποιείται στη διαχείριση του τερματικού που βρίσκεται στο λιμάνι του Zeebrugge το οποίο είναι τερματικό εμπορευματοκιβωτίων βαθέων υδάτων και προσφέρει υπηρεσίες διακίνησεις εμπορευματοκιβωτίων και ναυτιλίας φορτίου χύδην.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου