Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Terminal Link S.A.S. από την China Merchants Holdings (International) Company Limited μέσω της China Merchants (Luxembourg) S.a.r.l.
18/02/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες China Merchants Holdings (International) Company Limited και CMA CGM S.A. με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι η China Merchants Holdings (International) Company Limited μέσω της θυγατρικής της China Merchants (Luxembourg) S.a.r.l., προτίθεται να εξαγοράσει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Terminal Link S.A.S.


Η CMA CGM S.A., μητρική εταιρεία της εταιρείας στόχου Terminal Link S.A.S, λειτουργεί μέσω μιας σειράς θυγατρικών. Είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες που ασχολείται με τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, μεταφορών με ψυγεία, βοηθητικές εγκαταστάσεις σε λιμένες όπως επίσης υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων στη στεριά. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες τακτικής μεταφοράς τροχοφόρων φορτίων και υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης.


Η εταιρεία στόχος Terminal Link S.A.S. είναι απλουστευμένη κεφαλαιουχική εταιρεία, οργανωμένη υπό τους νόμους της Γαλλίας, εγγεγραμμένη στη Μασσαλία και βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας CMA CGM S.A.. Η Terminal Link S.A.S δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων μέσω συμφερόντων που κατέχει σε εταιρείες που είναι φορείς λειτουργίας τερματικών σταθμών. Οι δραστηριότητες της επικεντρώνονται κυρίως σε λιμένες στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Μάλτα και στην Ουκρανία, καθώς επίσης και στις ΗΠΑ, στην Συρία, στο Αμπιτζάν, στην Κίνα, στην Κορέα και στο Βιετνάμ.

Η αγοράστρια εταιρεία China Merchants Holdings (International) Company Limited είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και λειτουργεί μέσω μιας σειράς θυγατρικών και συνδεδεμένων προσώπων (affiliates). Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης σε ναυτιλιακές εταιρείες και/ή ιδιοκτήτες εμπορευμάτων που χρησιμοποιούν τους λιμένες. Θεωρείται σημαντικός επενδυτής και φορέας λειτουργίας λιμένων στην Κίνα και αποτελεί επίσης μία από τους μεγαλύτερους φορείς λειτουργίας δημόσιων λιμένων στην Κίνα με κατοχή μετοχών σε δεκαπέντε επιχειρήσεις τερματικών σταθμών. Η θυγατρική της εταιρεία, China Merchants (Luxembourg) S.a.r.l., συστάθηκε ειδικά για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της στόχου και δεν ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου