Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των εταιρειών Aker Pusnes AS και Woodfield Systems Ltd από τον όμιλο εταιρειών Cargotec μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Cargotec Holding Norway AS και MacGregor Pte Ltd
17/12/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι εταιρείες Cargotec Holding Norway AS και MacGregor Pte Ltd με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν την εξαγορά των εταιρειών Aker Pusnes AS και Woodfield Systems Ltd μέσω της απόκτησης 100% των ψήφων και μετοχών τους.

Οι εταιρείες MacGregor Pte Ltd και Cargotec Holding Norway AS είναι μέλη του ομίλου Cargotec και δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας φορτίων και συναφών υπηρεσιών. Οι εν λόγω εταιρείες προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ροής φορτίων για τις θαλάσσιες μεταφορές και υπεράκτιες βιομηχανίες. Η εταιρεία MacGregor Pte Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες και προμηθεύοντας ανταλλακτικά σε Κύπριους πλοιοκτήτες. O όμιλος Cargotec παρέχει κυρίως υπηρεσίες μετά την πώληση και ανταλλακτικά για τα δικά του προϊόντα.

Οι εταιρείες Aker Pusnes AS και Woodfield Systems Ltd δραστηριοποιούνται στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων, κατασκευάζοντας προϊόντα για την κατασκευή πλοίων και την υπεράκτια βιομηχανία. Οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών στην Κύπρο εστιάζονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες μετά την πώληση για τα δικά τους προϊόντα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου