Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd από την εταιρεία Global Ports Investments Plc
13/09/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Global Ports Investments Plc με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd.

Η Global Ports Investments Plc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τις εταιρείες Transport Investments Holding Ltd και APM Terminals BV και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου για τις διάφορες λιμενικές δραστηριότητες που διενεργούνται στη Ρωσία, στην Εσθονία και στη Φιλανδία.

Η NCC Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο χειρισμό τερματικών σταθμών στη Ρωσία και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και προσφέρει υπηρεσίες διακίνηση φορτίων, υπηρεσίες στοιβασίας που αποτελούνται από τη φόρτωση και την εκφόρτωση των σκαφών, υπηρεσίες αποθήκευσης φορτίων και ενοικίασης και άλλα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου